obraz_viber_2022-03-12_13-17-44-648

SaMASZ

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego, budowa wiaty załadunkowej, budowa fundamentów wagi najazdowej na terenie zakładu produkcyjnego wyrobów metalowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Inwesto ...