prime-wizualizacja-1

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY – PRIME BIAŁYSTOK

Projekt budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami z parkingiem podziemnym, parkingami naziemnymi, budową drogi dojazdowej, budową i przebudową zjazdów i chodników wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędna infrastrukturą techniczną. Wykonanie stanu surowego otwartego budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 9 kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. Kondygnację podziemną zajmują miejsca parkingowe i komórki lokatorskie, na parterze i piętrze przewidziano część usługową, a powyżej kondygnacje mieszkalne. Budynek wykonano w  konstrukcji płytowo-belkowo-słupowej ze ścianami usztywniającymi żelbetowymi. Przykrycie budynku stanowi stropodach żelbetowy. Posadowienie budynku na płycie fundamentowej.

Inwestor:                             MARVIS sp. Z o.o. 

Termin realizacji:               październik 2018 – lipiec 2020

Adres inwestycji:               ul. Rzemieślnicza 40, Białystok 

Comments are closed.